HOME 
 ABOUT THE SHOW 
THEME
ABOUT ORGANIZER
 VISITING 
WHY VISIT ?
VISITOR PROFILE
REWARDS
PRE-REGISTER ONLINE
ACTIVITIES
VENUE & OPENING TIMES
PROMOTION
 EXHIBITING 
WHY EXHIBIT ?
EXHIBITOR PROFILE
PARTICIPATION RATES
EXHIBITOR LIST
PRODUCTS HIGHLIGHT
FLOOR PLAN
DOWNLOAD
VENUE & OPEN TIMES
 PRESS & NEWS 
EXHIBITION NEWS
SHOW GALLERY
E-NEWS & SHOW DAILY
ADVERTISING
MEDIA PARTNERS
NEWS CLIPPING
VDO CLIP
 TRAVEL & HOTEL 
RECOMMENDED HOTELS
ABOUT THAILAND
 3 in 1 
ConXpo'12
EnergySaving'12
 CONTACT US 
 

กิจกรรมภายในงาน BuildTech’12, Conxpo'12, EnergySaving'12

วิชาการ
Educational Book Store
Educational Thesis

วิชาชีพ
กำจัดจุดอ่อนสถาปนิกไทย ตอนที่ 2
สัมมนาหัวข้อต่างๆ และตารางสัมมนา
ศูนย์ปรึกษา Designers - Developers

การประกวด-แข่งขัน
Booth Awards
Young Designer Contest / Workshop
ประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์
นิทรรศการ
นิทรรศการบ้านประหยัดพลังงาน
นิทรรศการบ้าน(ใหม่)...หลังน้ำท่วม
นิทรรศการบ้านลอยน้ำ
นิทรรศการผลงานสถาปนิก
ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป
แจกแบบบ้านอยู่...พอดี
เรียนรู้...อยู่กับน้ำ(ท่วม)
คลิก ดูรายละเอียด

โอกาสทางธุรกิจ
จับคู่ธุรกิจ
สมัครงาน - หางาน

โครงการ Workshop นิสิต จิตอาสา “บ้านพึ่งตนเอง”
ระหว่างวันพุธที่ 28 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555

ร่วมจัดโดย เครือข่ายยุวสถาปนิกจิตอาสา ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คลิก เพื่อดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการ
โครงการ Designer Hub โอกาสในการรู้จัก Designers หรือนักออกแบบอิสระ ในการให้คำปรึกศาด้านการออกแบบ และตกแต่ง
ระหว่างวันที่ 5-8  เมษายน 2555
คลิก เพื่อดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการ (สำหรับ  Designers เพื่อรว่มโครงการ)

สำหรับ Developers และผู้ชมงานที่จะปรึกษาสามารถปรึกษากับ Desingner ได้ภายในงาน

     Schedule  3in1

วัน / เวลารายละเอียดพื้นที่จัดแสดง
5-เม.ย.-55"พิธีเปิด" งาน 3in1 “BuildTech’12, Energy Saving’12 และ ConXpo’12” N/A
Exhibition & Showcase 
5-8 เม.ย.55 10.00-20.00การจัดแสดง "นิทรรศการผลงานสภาสถาปนิก" ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสภาและบทบาทของสถาปนิกในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองยั่งยืนบูธนิทรรศการผลงานสภาสถาปนิก
"After Flooding Design"    การจัดแสดง "นิทรรศการการสร้างบ้าน (ใหม่)..หลังน้ำท่วม" เป็นการนำเสนอการจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ที่ดิน และบ้านเป็นหลัก เพื่อการวางแผนปลูกบ้านใหม่หรือซื้อบ้านใหม่ให้ปลอดภัยจากอุทกภัยในอนาคตบูธนิทรรศการการสร้างบ้าน (ใหม่)..หลังน้ำท่วม
"Education" เป็นการนำเสนอแนะแนวหลักสูตรการศึกษาและจัดจำหน่ายหนังสือตำราเรียนในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ    ทั่วประเทศบูธ ED01-ED04
"Education Thesis" เป็นการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันชั้นนำ ดังนี้ 
- คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยลาดกระบัง
บูธ THESIS
"Floating House Display" (บ้านลอยน้ำ) เป็นการนำเสนอการจัดแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณ์ลอยน้ำหรือเรียกอีกอย่างว่า "ทุ่นจิกซอว์" เพื่อเตรียมพร้อมรับมือป้องกันอุทกภัยในอนาคตบูธ C201-05
"Energy-Saving Home Presentation" (บ้านประหยัดพลังงาน) เป็นการนำเสนอการจัดแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการประหยัดพลังงานบูธ E301-09
"Thailand Energy Awards Exhibition" เป็นการนำเสนอรายละเอียดการบริหารจัดการโรงงาน-อาคารที่ได้รับรางวัลบูธ E311 
การจัดแสดง "นิทรรศการคนไทยไม่ลืมน้ำท่วม" เป็นการออกแบบรับมือเตรียมพร้อมจัดการกับภัยพิบัติ โดยมีนักออกแบบ ศิลปิน นักวิชาการ    มาร่วมสร้างสรรค์ไอแยและปกป้องเตรียมความพร้อมแบบระยะยาวกับภัยพิบัติบูธ S401-10 / S500
Competition & Awards 
5 เม.ย.55    13.00-16.00"การประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์" ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา            
* มอบรางวัล (ทุนการศึกษา) 17.00    น.    
บูธ S301
5 เม.ย.55    13.00-15.00 "การประกวดบูธ" ของผู้แสดงสินค้าในงาน 3in1                               
* มอบรางวัล  18.00 น.
ในงาน 3in1
5-8 เม.ย.55 10.00-20.00"Young Designer Contest / Workshop" การแข่งขันประกอบ Model บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย
นำเสนอผลงาน
* มอบรางวัล (ทุนการศึกษา) 
บูธ F441
7-เม.ย.-55
8-เม.ย.-55
Others
5-8 เม.ย.55 10.00-20.00"แจกแบบบ้าน" แบบบ้านอยู่...พอดี และ แบบบ้านประหยัดพลังงานบูธ D302-03
"แจกน้ำยาราอะเวย์" น้ำยาทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรคและราหลังน้ำลด ฟรี !!บูธ F434
"การแจกกล้าไม้มงคง" 6 สายพันธ์จากกรมป่าไม้ ฟรี!!บูธ E213-16
"แจกน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย" กำจัดสิ่งสกปรกที่ทำให้ท่ออุดตัน พร้อมช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ (น้ำยา EM) ฟรี!!บูธ E311 
"แจกหนังสือ Buyers' Guide"    หนังสือรวบรวมรายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่เข้าร่วมงาน บูธ S204
"Designer Hub" การแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความคิด ระหว่าง Designer และ Developerบูธ E407-18
"Super Save Super Sale" การขายลดราคาสินค้า อุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง ในราคาต่ำกว่า 70 % บูธ C401-02
"Patent Marketplace" การนำผลงานของนักประดิษฐ์ของคนไทยที่ได้จดสิทธิบัตร ของวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง มาจัดแสดงให้พบกับผู้สนใจภายในงานบูธ E501
"Hydraulic Excavaor Simulator" การขับรถตักและขุดดินด้วยระบบ จำลองการขับบูธ C608/1
"Energy Clinic" บริการให้คำปรึกษาการประหยัดพลังงาน บูธ E311 
"Job Career" เป็นกิจกรรมรับสมัครงาน / หางานบูธ F509/1
 
Copyright @ 2011 - 2013 All right reserved by TTF International Co., Ltd. |  www.TTFintl.com    Buildtechexpo 2011